Contact

Hi! Heb je een opmerking, een vraag of iets anders te melden? Dan kun je altijd mailen naar: contact@hotspotsachterhoek.nl Ik probeer altijd zo snel mogelijk te antwoorden 🙂

Algemene informatie

Alle artikelen zijn door Suze geschreven tenzij dat anders is aangegeven. In alle artikelen die Suze schrijft geeft ze altijd haar eigen, eerlijke mening. Alle foto’s op deze site zijn zelf gemaakt met de Nikon D3100 en/of de Canon PowerShot G7X Mark ii. Mochten de foto’s niet zelf zijn gemaakt, dan staat dit altijd aangegeven!Hotspots Achterhoek

Copyright
© Copyright HotspotsAchterhoek 2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (hotspotsachterhoek.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Hotspots Achterhoek of zijn gelicenceerd aan Hotspots Achterhoek.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Hotspots Achterhoek of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Hotspots Achterhoek”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Hotspots Achterhoek voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Hotspots Achterhoek stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld door middel van een mail naar: contact@hotspotsachterhoek.nl

Kamer van Koophandel
Hotspots Achterhoek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kvk-nummer: 66553466

Bedankt voor je begrip!

Navigate